Podle psychologa Heinricha Freelinga je test přesný v 97% případů. Podívejte se tedy na kresbu a pomalu sledujte kruh očima. Jaká barva vás zaujala?

1 kruh – červená
Postava je jednoznačná, celistvá, pevná a dostatečně nasměrovaná. 
Osobnost je poněkud uzavřená, sobecká, tajná. V komunikaci zpravidla zdaleka nejde o hledání „duchovní blízkosti“, přátelství je převážně vnější, formální. 
Jsou aktivní v rodinné výstavbě. Pozice v životě je velmi stabilní. Základem pro formování životní filozofie jsou především životní zájmy. Světonázor bez kritického myšlení. 
Myšlení je obecně flexibilní, ale zároveň je kreativně omezené, ale zpracovaný intelektuální materiál je chápán dostatečně hluboko a pevně. Vnímání života je konkrétní, jasné a také omezené na sféru rodiny a výroby. 
Dobrý výkon, zpravidla se jedná o výkonné pracovníky. Práce by měla být konkrétní a věcné povahy. Věnují zvláštní pozornost svému vzhledu, i když někdy projevují touhu mít oddělené módní věci. V každodenním životě jsou praktické.

Pokračování na další straně

1
2