Čísla jsou klíčem k pochopení lidského chování, jedna z nejjednoduších metod studia a procvičování intuitivních schopností lidské bytosti, pomocí kterých je možné stanovit individualitu v každém člověku, jeho osobnost, talent nebo překážky, které mohou lidem zkomplikovat život a návody, jak je naopak překonávat.

V numerologii jde o to, pochopit spojení mikrokosmu s makrokosmem a vnímat vliv vesmírných těles na chování a vědomí lidí.

Posvátná čísla

Pro určité lidské komunity se během vývoje vyvinul systém posvátných čísel, která jsou pro dané národy nedotknutelné.

Tak například u Arabů je možné uvést číslo 99, které symbolizuje jména Alláhova, u Keltů jsou posvátná čísla 3 a 9, Řekové k těmto dvoum číslům přidávají ještě 12, a Slované 7. ý.

Každé z nich má svou důležitost a také svůj posvátný kód, který bezprostředně ovlivňuje osud nositele jména.

Ovšem ne každý ví, co to je, posvátný kód a jak se dá zjistit.

Základní principy numerologie

V numerologii se využívají jen jednomístná čísla 1 až 9, přičemž dvou a více místná čísla se zkracují součtem opět na jednomístné číslo.

V rámci numerologie si můžete vypočítat číslo jména, které získáte součtem samohlásek a souhlásek ve jménu, nebo číslo ducha pomocí součtu samohlásek ve jméně nebo číslo duše součtem souhlásek ve jméně.

Pro nás v tomto článku je stěžejní najít své číslo jména, které vystihuje nejlépe lidskou osobnost jako individuum.

K tomu, abychom získali numerologický význam jména, je nutné uvést tabulku s číselnými významy písmen:

Napište celé své jméno a poté na list papíru zapisujte číselný význam každého písmene, poté číslo zkraťte na jednociferné. Tímto způsobem získáte číslo svého jména.

Význam jednotlivých čísel

1

Pokud je vaše číslo jména jedna, tak je pro vás typická nezávislost, originalita, touha vítězit a vždy být ve všem nejlepší.

Jste vůdčí typ, ambiciózní, silní a sebevědomí, přesvědčeni, že prostřednictvím svých schopností dobudete svět. Jako typická zaměstnání se pro vás hodí ředitelování, manažerské pozice, vynálezce, majitelé firem, typické je také průmyslové prostředí.

Pro ženy je příhodné umělecké povolání typu modelka či módní návrhářka. K vlastnostem, které jsou spíše záporné, u vás převládá lenost a patřičný egoismus.

článek pokračuje na další stránce

🙂

2

Dvojky bývají zachránci světa, mírotvůrci a soudci. Ke své práci budete vždy vyžadovat kolegy, kteří vám budou po ruce. Jste rození diplomati a nikdy nechcete nikoho urazit. Předpokládá se u vás rozvinutá schopnost psychologie a politiky.

Jste zároveň učitel i žák. V osobním životě projevujte zájem o náboženství a duchovno a obvykle žijete v manželství.Oplýváte přirozeným citem pro hudbu a rytmus, což vám umožňuje kariéru hudebníka. K záporným vlastnostem patří apatie, stydlivost, a závislost na názorech ostatních lidí.

článek pokračuje na další stránce

🙂

3

Jste rozenými hledači seberealizace, oplýváte optimismem, radostí, kreativitou. Jste řečníky od přírody, a umíte prosadit své postoje a vnutit je druhým.

Máte vrozený talent pro psaní a tvůrčí činnosti, býváte spisovatelé, zpěváci nebo divadelníci.K ostatním lidem se chováte lehkomyslně a nosíte rádi ozdoby a šperky. K záporným vlastnostem patří upovídanost,což vás někdy diskredituje, máte skolny k drbům, extravaganci a žárlivosti.

článek pokračuje na další stránce

🙂

4

Jste praktický typ. Povolání, které je spojeno s číslem 4 je například dělník, stavitel. U těchto povolání využijete vaši pečlivost, čestnost, trpělivost a cílevědomost.

Klíčový je pro vás systém a řád. Uplatníte se také v energetice, bankovnictví, lehkém průmyslu. Berete na sebe často zodpovědnost za ostatní a ti pak u vás hledají ochranná křídla. Máte také sklony k destrukci, protiřečení si, lenosti, těžkopádnému myšlení.

článek pokračuje na další stránce

🙂

5

Klíčová je pro vás svoboda a změna. Máte rádi nové podněty a nové šance v životě, neradi jdete dlouho v jedněch kolejích. Jste rození cetovatelé a rádi objevujete nepoznané.

Vaše pracovníí činnosti mohou být svázány s obchodní činností, tajnými službami, můžete být i scénáristou, vynálezcem, uplatnili byste se i jako senátoři, advokáti, redaktoři. Jste často nezodpovědní, bezhlaví, míváte sklon k neřestem a sexuální promiskuitě.

článek pokračuje na další stránce

🙂

6

Snažíte se být užiteční celému světu a všem, jste rození humanisté. Máte cit pro vděčnost a jste milí. Je s vámi spojena láska, dobročinnost, pravdivost, spravedlnost, harmonie a pocit soudržnosti. Jste umělecky založeni a žijete v souladu s přírodou. Milujete květiny, stromy, parky. V zaměstnání uspějete, pokud si zvolíte práci spojenou s domovem, různými institucemi a společenskou činností. Mezi záporné vlastnosti se u vás řadí pýcha, pletete se do života ostatních více, než je žádoucí, a jste tvrdohlaví.

článek pokračuje na další stránce

🙂

7

Toužíte o poznání, jste učitel a filozof. Neustále toužíte po nových faktech, které máte potřebu sdělovat ostatním. Jste uzavření a většinou máte problém s druhými, kteří vás nechápou. Často ti, kdo vás neznají, vás považují za podivíny.

Všude se cítíte být doma a často se živíte nefyzickou prací, jako je práce v jurisdikci, bankovnictví, pedagogických ústavech. Nejste příliš trpěliví, jste tajnůstkáři, chamtiví, se sklony k alkoholismu a lhostejnosti.

článek pokračuje na další stránce

🙂

8

Jste úspěšní ve velkých byznysech, a proto vždy obsazujete vyšší pracovní pozice. Ovšem nepracujete kvůli penězům, ale sami pro sebe proto, abyste se stále více zdokonalovali. V osobním životě jste klidní a vyrovnaní.

Z vašeho úspěchu a velkých finančních zisků jste si vypěstovali záporné vlastnosti, jako jsou směřování k materialismu, ješitnost a sebeláska.

článek pokračuje na další stránce

🙂

9

Neradi se účasníte malicherných setkání a věcí. Váš čas je drahocenný a vy s ním nehodláte za žádnou cenu plýtvat. Jste umírnění, láskyplní a chápaví vzhledem ke svému okolí.

Pro své okolí se stáváte mnohdy vzorem, proto, jak si bezhlavě jdete za svým cílem. Občas se vám stane, že si nalháváte věci, které tak nejsou. Jste impulzivní a toužíte po dosažení vlatního blaha.