Pokud jsi našel ženu, která ví naprosto přesně jak být milována, neutíkej.

Pokud z ní máš strach, řekni jí to. Bude se smát – opravdovým, upřímným smíchem – a bude překvapená a ty se budeš okamžitě cítit příjemněji.

Musíš si uvědomit, že kvality, kteří by jiní nazvali „náročná“ nebo „složitá na údržbu“ jsou pouze sebedůvěrou. Tato žena se neusadí pro nic menšího než pro lásku, kterou si zaslouží, očekává, že dostane lásku srovnatelnou s tou, kterou sama svobodně nabízí.

Žena, která ví naprosto přesně, jak být milována, má ostré lokty. Je divoká. Je k pomilování, nesnesitelně tvrdohlavá. Tak ji pro to miluj (co jiného můžeš dělat?)

Miluj ji, jako ona miluje sebe a ona tě možná bude také milovat: bez výhrad.

Je svobodným duchem tančícím na scéně. Je cizinec, který s tebou navázal oční kontakt na dobu delší než obvyklou. Je divoška, která si vybírá kdy -nebo zda- se přiblíží. Ona je tou poklidnou duší, jejíž srdce ještě hoří sebepoznáním.

Ví všechno?

Ne. Vlastně neví nic. Ví, že nic neví.

Ví jen to, co potřebuje.

Tato žena – toto nestoudně otevřené, introspektivní stvoření – se může zdát nebojácná.

Bojí se?

Ano. Bojí se lásky a zlomeného srdce, zranitelná jako kdokoliv jiný.

A přesto se tomu odevzdává.

Zdi, které vystavěla, jsou ze slámy, s ohledem na vášeň rychle shoří.

Bude ti říkat, jak přesně potřebuje být milována, protože to ví. Nebudeš potřebovat žádné jiné návody, nakonec, kdo by tě mohl lépe instruovat než tvá milenka?

Pokud budeš poslouchat pozorně, nebudeš zmatený. Bude ti to nejspíš stále opakovat a s velkou pravděpodobností na toto téma napíše pár veršů.

Bude ti psát dopisy, zanechávat poznámky, bude s tebou sdílet své básně. Miluje rozumět světu skrze slova, ne méně než sama sobě.

Miluje, když ji svět rozumí skrze slova.

A teď, víš jak být milovaný? Víš, co potřebuješ?

Žena, která ví naprosto přesně jak být milována, to bude chtít vědět. Bude se tě ptát na tyto otázky a bude překvapená, když nebudeš umět odpovědět stejně rychle jako ona.

Požádej ji o trpělivost, až o tom budeš přemýšlet.

Nakonec, pokud chceš vědět jak milovat tuto ženu, zeptej se jí. Řekne ti vše, co potřebuješ vědět.

Toby Israel