Toto jsou karty a slova pro tento měsíc:

Rozložení pro Panny na duben 2021

Prostřední karta označuje hlavní myšlenku a náznak měsíce

Je zde zobrazeno několik schodišť a na nejnižším vidíme plazící se dítě a na nejvyšším – starci. Vypadlé slovo „láska“ v kombinaci s touto kartou naznačuje, že vám v dubnu nebo vám samotným v dubnu velmi pomůže nějaká blízká osoba, která vás miluje. Je možný kariérní růst, větší odpovědnost a finanční podpora. Vaše komunikace s jedním ze starších příbuzných bude příznivá, poslouchejte rady této osoby. Samozřejmě se tento měsíc můžete zamilovat, ale s největší pravděpodobností bude mít váš nový partner slušný věkový rozdíl s vámi. Nedotýkejte se dětí a pečlivě je sledujte. Všechny vaše plány nebudou implementovány okamžitě, ale budou rozděleny do několika fází. Hrozí nebezpečí zranění, dívejte se častěji na nohy.

Pokračování na další straně