Rodina je nejdůležitějším základem v životě každého člověka. Základ, na kterém se utváří osobnost, charakter, schopnosti a sebevědomí dítěte. Jsou to rodiče, kteří dokážou svému dítěti navždy vzbudit důvěru a také ho přimět pochybovat o každém kroku a cítit se jako poražený.

I jako dospělí s nimi v hlavě stále mentálně mluvíme, žádáme o radu nebo dokazujeme, že navzdory jejich předpovědím jsme byli schopni dosáhnout výšek.

Hlavní chyba toxických rodičů

Toxické maminky a tatínkové jsou na dítě bolestivě navázáni, nebo ho naopak odmítají, nedokážou se se svou bolestí vyrovnat. Takoví rodiče promítají na své děti svou vnitřní negativitu v podobě vyhrožování, manipulace a přehnaných citů.

Osudnou chybou takových rodičů je, že nedovolí dítěti žít jeho život a neustále do něj zasahovat. Vidí v dítěti někoho, kdo uskuteční jejich nesplněné sny a stane se tím, čím se sami kdysi chtěli stát. Dítě má ale jiný osud, musí mít na výběr. Toxické mámy a tátové ji však o tuto příležitost připravují.

Světově uznávaný psychoterapeut Irwin Yalom otevřeně říká, že se stále vrací k dětským snům a obrací se na svou matku ve snaze dokázat, že naplnil její očekávání.

Pokračování na další straně