Brýle – jsou znamením nějaké blížící se změny, jejíž příčinou budou lidé, které dosud neznáte. Dívejte se dobře kolem sebe, všímejte si lidí, kteří přicházejí jako noví kolegové nebo známí. Změna to má být příjemná.

Písek – zrnka písku jsou okamžiky lidského života. Snažte se nepropást ani jediný! Čím rovnoměrněji dopadají písečná zrnka, tím vyšší je vrchol, který vytvoří. Zamyslete se nad tím.

Přesýpací hodiny – snažte se dát svému životu pevný rámec povinností a zvyku. Nenechte se vykolejit náhodným setkáním, nebude nijak významné. Blíží se k vám nějaká šťastná událost.

Kruhy – kruh je nejdokonalejší tvar. Symbolizuje něco uzavřeného, završeného, dokončeného. Je znamením převahy řádu nad chaosem, symbolem pořádku a rovnováhy. Vypovídá o člověku spořádaném, vyrovnaném, se smyslem pro povinnost.