Zatímco někomu zvuky přežvykování jiných lidí nesmírně vadí, jiní jsou vůči nim v podstatě téměř nevšímaví.

Kdy naposledy vám někdo úplně znechutil vaše jídlo svým hlasitým přežvykováním?

Vědci tvrdí, že pokud vám tyto zvuky příliš vadí, pak jste jistě inteligentnější a kreativnější než ostatní!