Pokud u sebe nosíte růženec, má také zjistitelný účinek, což je dobré, když víte.

Mnohé z drobností, které nosíme po kapsách nebo si věšíme na krk, mají svou zvláštní sílu. Je důležité, aby byly tyto položky pečlivě vybírány a nošeny ve správný čas.

Jeden z nejsilnějších amuletů, kříž, který nosíme na krku. Není to jen šperk, který jen doplňuje naše oblečení.

Předáváním a děděním těchto předmětů (zejména jde-li o kus zasvěcený v chrámu) se přenáší duchovní síla, energetické vibrace a emoce uchované po generace. Pokud tento kříž přinesl štěstí minulým generacím, předá tyto pozitivní energie i jejich potomkům. Pokud jste však byli svědky nešťastných událostí, raději na toto téma rezignujte.

Jedním z nejsilnějších šperků je růženec, který nosí katolíci. Tento amulet má zvláštní význam a nese stejné energie, ať už je vyroben ze dřeva, stříbra nebo zlata.

Duchovní ochranu, když se cítíme nejvíce bezbranní a beznadějní, mohou kromě křížků poskytnout i přívěsky s anděly nebo hvězdami.

Pokračování na další straně