Je až neuvěřitelné, co všechno mohou o nás, naší mysli a našem podvědomí prozradit zdánlivě malá rozhodnutí, která provádíme dennodenně.

Aniž bychom si to uvědomovali, náš způsob rozhodování má mnohem větší význam a může nám o nás samých prozradit více než bychom se nadáli.

Na obrázku výše je zobrazených šest mandal. Mandala je duchovní, rituální symbol, který v hinduismu a buddhismu znázorňuje vesmír.

Hinduisté a buddhisté jsou přesvědčeni o tom, že tyto pestrobarevné, geometrické obrazce nám ukazují nesmírně složitý a záhadný vesmír v podobě, kterou umíme pochopit.

Podívejte se tedy na obrázek výše, prohlédněte si každou mandalu a vyberte si tu, která vás oslovila nejvíce. Pak si v článku níže přečtěte, co o vás výběr mandaly prozrazuje.

A když si přečtete o ostatních mandalách, možná si vzpomenete na někoho z vašich přátel či blízkých.