Vangelija Pangyeva Guscherova, tedy Baba Vanga, se narodila v roce 1911. Ve 12 letech ztratila zrak po děsivé náhlé bouři, při které ji strhl nárazový vítr. Našel ho pod kameny a hlínou na poli. Zemřel v roce 1996 ve věku 85 let, ale stále se bojíme jeho předpovědí.

Pro rok 2023 nám mnoho dobrého neslíbila. Několik jeho předchozích předpovědí se splnilo, takže stojí za to přemýšlet o tom, co řekla…

Budou experimentovat na lidech : Podle Vangy budou lékaři v roce 2023 provádět lidské experimenty, které způsobí smrt mas. Podle některých postaví hlavu epidemie podobná viru covid.

Pokračování na další straně