Na jaře roku 2007 stanovil tento mladý pár datum svatby. Ale tři měsíce před milovaným dnem ženich zavolal svatební agenturu s žádostí o odložení data na neurčito. Uplynuly roky. V roce 2014 pak agentuře znovu zazvonil hovor. Tento příběh rozplakal nejen celé Japonsko, ale i celý svět.

Hisashi Nishizawa a Mai Nakahara z Okajamy se setkali před více než deseti lety. O dva roky později se rozhodli oženit a okamžitě stanovili datum svatby – březen 2007. Všechno šlo v pohodě, dokud nečekaná tragédie obrátila jejich život naruby.

Tři měsíce před svatbou se Mai najednou začala chovat divně. Nemohla si vzpomenout, co dělala během dne, a v noci hlasitě a nepřetržitě křičela. Byla převezena do nemocnice, kde byla okamžitě přidělena na psychiatrické oddělení.

O tři dny později se stav dívky náhle prudce zhoršil. Došlo k zástavě srdce. Doktorům se podařilo zachránit Mayin život, ale upadla do hlubokého kómatu.

Lékaři nechápali, proč se Mai tak dlouho neprobudila. Hisashi se nakonec rozhodl zavolat svatební centrum a změnit termín. Ženich se rozhodl počkat na svou nevěstu, dokud se neprobudí. Dalších několik měsíců zůstala Mai v kómatu a Hisashiho oddaný ji navštívil před a po práci a dívku o víkendech neopustil. Dal jí masáž, promluvil si s ní, pustil její oblíbenou hudbu.

Pokračování na další straně

1
2