Panna

Je velmi těžké odpouštět, neustále kritizovat a kritizovat druhé. Těm, kteří mu nejsou sympatičtí, seká ostrá slova do hlavy.

Po chvíli si všimne, že nemá žádné přátele a odvracejí se od něj i příbuzní. Není schopen vytvořit dlouhodobý vztah, než si uvědomí, že ho minul.

Štír

Je to pocit, jako by se někdo neustále díval, protože je to trochu paranoidní a má silné nutkání vyhovět. Nemá rád, když s ním někdo nesouhlasí, a není v dobrém přátelství s těmi, kteří nejsou ve stejném postavení jako on.

Pro dosažení svého cíle dělá vše, co je v jeho silách, je velmi pomstychtivý a v případě potřeby i využívá lidi. Nedokáže vidět svět jako krásný, je vždy trochu nespokojený.

Zdroj:esoteric

1
2