1. Je neužitečné utratit celý život na sledování jediné cesty, zvláště je-li to cesta bez srdce

2. Nevysvětluj příliš mnoho

Každé vysvětlení obsahuje omluvu. Jestliže tedy vysvětluješ, proč nemůžeš udělat to či ono, vlastně se omlouváš za své nedostatky v naději, že naslouchající budou tak laskavi a odpustí ti je.

3. Aby od života získal maximum, musí se člověk umět měnit

Bohužel se člověk mění jen s obtížemi a navíc změny probíhají velmi pomalu. Mnozí na to vynaloží celé roky. Nejtěžší ze všeho je skutečně chtít se změnit.

4. Nikdy se na nikoho nezlobím

Žádný člověk nemůže udělat nic takového, aby to vyvolalo moji hněvivou reakci. Na lidi se zlobíme, když cítíme, že jejich činy jsou důležité. Nic podobného už dávno nepociťuji.

5. Vždycky si musíš pamatovat, že cesta je jen a jen cesta

Pokud cítíš, že bys po ní jít neměl, nesmíš se jí držet za žádných okolností.

6. Abychom postihli realitu obvyklou pro jiného člověka, musíme se nejprve zbavit své vlastní reality

pro člověka však naprosto není snadné zbavit se navyklé mapy světa – je třeba návyk zlomit silou.

7. Jednej jako ve snu. Jednej směle a nehledej omluvy

8. Hlavní překážkou u většiny lidí je jejich vnitřní dialog

Ten je klíčem ke všemu. Když se ho člověk naučí přerušit, je možné všechno. I ty nejnepravdpodobnější nápady jsou uskutečnitelné.

9. Lidé si zpravidla nejsou vědomi …

… že jsou schopni vyhodit ze svého života cokoli je napadne. Kdykoli. Okamžitě.

10. Jediný skutečně moudrý poradce, kterého máme, je smrt

Pokaždé, když se ti zdá, že příliš často se ti věci nedaří a jsi docela na dně, pohlédni vlevo a zeptej se své smrti, jestli je to pravda. Tvá smrt ti odpoví, že to tak není a že kromě jejího doteku neexistuje nic, co by skutečně mělo význam. Tvá smrt ti řekne: „Já však jsem se tě ještě nedotkla!“